Maandag, 11 april 2022


AI, gender en de arbeidsmarkt

Verkennend onderzoek naar de kansen en risico’s van Artificial Intelligence voor vrouwen op de arbeidsmarkt van Women Inc.

'Tot nog toe is er nog weinig bekend  over het samenspel tussen algoritmes  en gendergelijkheid op de arbeidsmarkt.  Omdat algoritmes al worden ingezet in  werving en selectie, biedt dit als casus  de mogelijkheid om de kansen en risico’s van AI te inventariseren. In dit rapport  maakt WOMEN Inc. inzichtelijk op welke manieren AI ingezet wordt in deze HRprocessen en wat de rol van algoritmes en  algorithmic bias hierbij is.'

Lees hier het rapport.