ANBI

SharePower is sinds 2016 aangemerkt als ANBI.
Sinds 17 februari 2022 heten wij SharePower. Voorheen werkten we onder de naam Stichting FAM!.

Officiële naam
Stichting SharePower  

Publiek bekende naam  
SharePower

KvK-nummer 
40177944

Fiscaal-nummer
0051.38.991

Contact gegevens
Produktieweg 1
6045 JC Roermond
0475 332491
info@sharepower.nl

ANBI:

standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-sharepower.pdf

Statuten

SharePower beschikt over een huishoudelijk reglement

Meerjarenbeleidsplan 2021-2024

Jaarplan 2024

Jaarplan 2023

Jaarrekening 2022
Jaarverslag 2022

Jaarrekening 2021
Jaarverslag 2021

Jaarrekening 2020
Jaarverslag 2020

Jaarrekening 2019
Jaarverslag 2019