Gepubliceerd op
dinsdag 12 september 2023Alliantie She’s Power met LWV, MKB-Limburg, Stichting Topvrouwen Limburg en SharePower

Middels de alliantie She’s Power willen LWV, MKB-Limburg, Stichting Topvrouwen Limburg en SharePower de positie en bekwaamheid van vrouwen versterken. Persoonlijke ontwikkeling is een belangrijk aandachtspunt, de kernpartners willen vrouwen handvatten geven in hun persoonlijke ontwikkeling, emancipatievraagstukken actief onder de aandacht brengen en bestaande netwerken met elkaar verbinden en versterken.  

Het komende jaar worden er verschillende activiteiten georganiseerd om vrouwen met elkaar in contact te brengen. Tijdens deze sessies zullen verschillende onderwerpen aan bod komen. 

She's Power zal in de volgende 4 pijlers haar activiteiten organiseren

Arbeidsmarkt: in deze pijler worden actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt actief onder de aandacht gebracht, hoe gaan bedrijven hiermee om en welk effect heeft dit op de werkende vrouw.  

Vrouwen in de techniek: de alliantie zet zich in om het onderwerp vrouwen in de techniek actief op te pakken, rolmodellen zichtbaar te maken en bedrijven te informeren over het vrouwvriendelijk inrichten van de werkvloer.  

Taboes op de werkvloer: wij leven in een maatschappij waar sociaal gevoelige thema’s ook steeds meer ruimte krijgen in de professionele wereld. In de pijler taboes op de werkvloer worden thema’s zoals grensoverschrijdend gedrag, de overgang en emotionele veiligheid geadresseerd en willen wij bedrijven stimuleren om hier meer aandacht aan te besteden.  

Persoonlijke ontwikkeling: in deze pijler worden vrouwen gestimuleerd om aan persoonlijke doelstellingen te werken. Er zal een opleidingsaanbod worden samengesteld waar vrouwen gebruik van kunnen maken. Men kan via She’s Power een maatwerktraject afnemen of deelnemen aan de activiteiten die onder deze pijler worden georganiseerd.    

Graag gaan wij ook actief met vrouwen en vrouwennetwerken in gesprek om bovenstaande doelstelling te realiseren en vrouwen te laten doen waar zij goed in zijn! Wil jij graag op de hoogte blijven van onze activiteiten? Neem dan contact op met Janou Martens: jmartens@sharepower.nl