Gepubliceerd op
maandag 12 februari 2024De opmerkelijke toename van ADHD-diagnoses bij vrouwen en dit is waarschijnlijk de reden.

In de afgelopen jaren is er een opmerkelijke toename waargenomen in het aantal vrouwen en meisjes die gediagnosticeerd worden met ADHD, een trend die vragen oproept over de historische onder- en misdiagnose bij deze groep. Door de lens van het leven van Rach Idowu, die jarenlang worstelde met symptomen die uiteindelijk herkend werden als ADHD, wordt een complex beeld geschetst van de uitdagingen en de late verlichting die een diagnose kan brengen.

Een Late Ontdekking

Op 22-jarige leeftijd worstelde Rach Idowu met symptomen die haar deden vrezen voor vroege dementie. Vergeten verjaardagen, gemiste werkvergaderingen en schulden waren haar dagelijkse realiteit. Pas vier jaar later, na beoordelingen door twee psychiaters, werd de diagnose ADHD gesteld. Dit was een keerpunt voor Idowu, die terugkijkend veel van haar levenslange uitdagingen - zoals constant friemelen, nachten doorhalen met cafeïne, en het uitstellen van het beantwoorden van berichten - plotseling kon plaatsen binnen het kader van ADHD.

Een Stijgende Trend

Tussen 2020 en 2022 is het aantal vrouwen tussen 23 en 49 jaar dat gediagnosticeerd wordt met ADHD bijna verdubbeld. Deze toename roept vragen op: zijn we getuige van een overdiagnose, of haalt de wereld eindelijk in wat lang over het hoofd is gezien? De pandemie, de opkomst van telehealth en de populariteit van ADHD op sociale media hebben bijgedragen aan deze trend, maar de realiteit is een stuk complexer.

ADHD Bij Vrouwen: Een Verborgen Beeld

Vrouwen met ADHD vertonen vaak het inattente type, gekenmerkt door desorganisatie, vergeetachtigheid, en moeite met het starten en volhouden van taken. Deze symptomen kunnen gemakkelijk over het hoofd worden gezien of worden toegeschreven aan stereotypen zoals dagdromen. De hyperactieve of gecombineerde types bij meisjes uiten zich vaak anders dan bij jongens, wat bijdraagt aan de onderdiagnose.

Misvattingen en Vertragingen

Het idee dat ADHD voornamelijk een ‘drukkejongetjesstoornis' is, heeft lang overheerst, wat heeft geleid tot een gebrek aan herkenning en begrip van ADHD bij meisjes en vrouwen. Veel meisjes met ADHD werken hard om hun problemen te verbergen, een fenomeen bekend als 'masking', door de sociale verwachtingen en druk om te presteren. Dit kan leiden tot mentale gezondheidsproblemen, zelfbeeldkwesties, en moeilijkheden in persoonlijke relaties.

Een Nieuw Bewustzijn

De recente stijging in diagnoses onder vrouwen valt samen met een toegenomen bewustzijn, mede dankzij sociale media en veranderingen in de gezondheidszorg door de pandemie. Ondanks zorgen over de kwaliteit van online diagnoses, heeft deze verschuiving veel vrouwen geholpen eindelijk de ondersteuning en erkenning te krijgen die ze nodig hebben.

Uitdagingen en Kansen

De diagnose van ADHD bij vrouwen brengt zowel uitdagingen als kansen met zich mee. Hoewel er nog steeds een tekort is aan specialisten en een duidelijke richtlijn voor de diagnose bij volwassenen, biedt de toegenomen aandacht voor ADHD bij vrouwen een kans op beter begrip en behandeling. Het verhaal van Idowu, die na haar diagnose een succesvolle nieuwsbrief startte om anderen te helpen, benadrukt de kracht van bewustwording en de positieve impact die behandeling kan hebben.

Het groeiende bewustzijn en de toename van diagnoses van ADHD bij vrouwen markeert een belangrijke verschuiving in hoe we deze aandoening begrijpen en benaderen. Door de verhalen en ervaringen van vrouwen zoals Idowu te delen, openen we de deur naar een nieuw tijdperk van herkenning, ondersteuning, en empowerment voor diegenen die lang in de schaduw hebben gestaan. De weg vooruit vereist voortdurende inspanningen om vooroordelen te overwinnen, toegang tot gespecialiseerde zorg te verbeteren en een breder begrip van ADHD bij vrouwen te bevorderen.

Bron: https://www.nationalgeographic.com/premium/article/women-diagnosed-adhd-historic-rates