Dinsdag, 14 juni 2022


Een beschuldigende vinger naar mannen is niet nodig - Atria

Op 24 mei werd in Den Haag het Atria-rapport Vrij om te kiezen? gepresenteerd.

Vragen zoals ‘Hoe zorgen we voor een meer gelijke verdeling van mannen en vrouwen op de werkvloer?’ en ‘Hoe zorgen we dat mensen – en vooral mannen – meer vrij zijn om te kiezen welke keuzes te willen maken rond werk en zorg?’ stonden centraal.
 
In dit rapport werd het volgende duidelijk: Een beschuldigende vinger naar mannen is niet nodig. Want: voor gendergelijkheid, zo blijkt nu ook uit onderzoek, is de emancipatie van de man cruciaal. Als mannen zich net zo verantwoordelijk gaan voelen voor het huishouden, en stereotiepe opvattingen hun niet langer belemmeren, zal dat voor een gelijkere verdeling zorgen tussen mannen en vrouwen. Dit is in het belang van mannen en vrouwen. 
 
Wil je meer lezen over deze inspirerende middag? Dat kan via https://lnkd.in/eCNJzqkB
 
[ID] foto van het gesprek tussen de alliantiepartners binnen de alliantie Werk.en.de Toekomst. Dit is een samenwerking van Atria, Emancipator, VHTO, en de Nederlandse Vrouwen Raad.

Post van Atria op LinkedIn is hier te vinden. 
 
Beeld: Studio FFF Amsterdam