Gepubliceerd op
dinsdag 31 maart 2020Esther Houtappels-Piepers is sinds kort bestuurslid bij stichting FAM!

‘Beweeg!’ is voor Esther Houtappels het sleutelwoord.

Esther Houtappels-Piepers (51) is sinds kort bestuurslid bij stichting FAM!. Ze heeft naast haar drukke leven met veel beweging, letterlijk en figuurlijk, nog wel een gaatje in haar drukke agenda om in het bestuur zitting te nemen.

Betere balans werk en privé
De in Weert geboren, getogen en wonende meester in de rechten werkte 23 jaar in managementfuncties bij diverse lokale Rabobanken. In mei 2019 maakte ze de overstap naar de Kamer van Koophandel in Eindhoven en Utrecht in de functie van teammanager ondernemersadvies. Esther vertelt: “Tijdens de Kamer van Koophandel-periode kwam er een nieuwe uitdaging op mijn pad: afdelingshoofd Burgers en Bedrijven in het werkveld sociaal domein en economische ontwikkeling bij de gemeente Cranendonck. Hier ben ik onlangs gestart middenin de coronacrisis.”
Naast haar zoons en haar man Hans, zullen hun labrador en border terriër het ook niet erg vinden dat buitenmens Esther iets dichter bij huis is gaan werken. Beweeg, van stilstaan word je pas moe, is haar motto en wandelen in de natuur is haar grote hobby, dus de familie en honden staat nog heel wat wandelvertier te wachten.

Ruimte in agenda voor FAM! Netwerk
De bezige bij gaat het niet rustiger krijgen, maar kan werk en privé wel beter combineren nu ze flink wat reistijd effectief kan gebruiken. Naast haar werk is Esther ook bestuurslid en penningmeester bij IdemDita, een vrouwensociëteit van ongeveer 100 leden in Weert. Ook was ze tot voor kort lid van de Raad van Toezicht van het RICK, Regionaal Instituut voor Cultuur- en Kunsteducatie in Weert. Door haar nieuwe functie bij de gemeente Cranendonck stopt Esther hier in verband met eventuele belangenverstrengeling. “RICK krijgt subsidie van de gemeente en ik zit in het toezichthoudend orgaan. Dat gaat natuurlijk niet samen.

Erg jammer want het is een mooie organisatie met een sterke missie.” Nu krijgt de Weertse dus wat ruimte in haar agenda… Via zittend bestuurslid Leon Lokkart kwam stichting FAM! op haar pad. Haar deelname aan de nieuwjaarsbijeenkomst, een vergadering en een brandingssessie hebben een zeer positieve indruk gegeven. “Wat ik in de huidige fase zeer interessant vind is om mee te denken over hoe we FAM! gaan positioneren, welke missie en doelgroep streven we na en hoe ziet die doelgroep van morgen eruit? Uitdagend om daar over mee te mogen denken en als bestuur overall toezicht te houden op de uitvoering van de missie.”

Zoveel mogelijk vrouwen in Limburg bereiken
Stichting FAM! houdt zich bezig met diversiteitsvraagstukken, met in het bijzonder gendergelijkwaardigheid. Esther vindt dit heel interessant en bovenal heel belangrijk. “Er staat al iets moois. Het trekt mij heel erg om hier verder aan te bouwen. Er nog meer beweging in te brengen. We willen zoveel mogelijk vrouwen in Limburg proberen te bereiken, om samen te werken aan een Limburg zonder genderkloof. Naast de subsidies van de provincie Limburg is het ook van belang dat er een andere geldstroom wordt gevonden en aangeboord. Bij RICK heb ik hiermee ervaring opgedaan.

Daar waren ze heel vindingrijk. Hierin kan ik echt een bijdrage leveren binnen FAM!. Ik wil iets toe kunnen voegen. Ik heb zin om met Annick, die superenthousiast is, en de andere enthousiaste teamleden en bestuursleden aan de slag te gaan om verder aan FAM! en haar netwerk te bouwen. Samen de schouders eronder zetten en samen de doelstellingen waarmaken.”