Gepubliceerd op
woensdag 31 augustus 2022Krachtige vrouwentaal

Krachtige vrouwen is een scholingstraject dat zich m.n. richt op taal en computervaardigheden van vrouwen in Sittard-Geleen. We werken vanuit het gedachtengoed Positieve Gezondheid. Hierdoor krijgen vrouwen inzicht in welk aspect in hun leven behoefte is in groei. En hoe ze daaraan kunnen werken.

Er worden 15 bijeenkomsten georganiseerd voor max 10 deelneemsters. Elke week staat éénthema centraal. De visie op Positieve Gezondheid wordt daarbij in creatieve werkvormengecombineerd met het oefenen van basisvaardigheden (taal en computervaardigheden). Ook sluit een taalambassadeur aan om de groep te ondersteunen en informeren.

We bezoeken het leesplein in de bibliotheek en de deelneemsters ontvangen een abonnement om dit te kunnen verduurzamen. Werving vindt plaats via de samenwerkingspartners zoals welzijnsorganisaties, gemeente Sittard-Geleen, VISTA College, taalambassadeurs en de huisarts. 

Aanmelden: info.mvanheesch@gmail.com en/of info@lucid-consultancy.nl