Gepubliceerd op
dinsdag 28 januari 2020Leon Lokkart, 'Feminien leiderschap is het antwoord op leiderschap in veranderende tijden'.

Een artikel waarmee de effectiviteit van feminien en masculien leiderschap in organisaties nader beschouwd wordt. Een onderwerp dat scherpe afbakening vraagt over waarover je het eigenlijk hebt.

Dit essay gaat in beginsel over het verschil tussen femininiteit en masculiniteit in relatie tot gewenst leiderschap in veranderende tijden. Niet over het verschil tussen de sexen.

De eeuwige tegenstelling tussen mannen en vrouwen.

In een rondgang langs ervaringen, ideeën, literatuur en gedachten blijkt een éénduidig bewijs van de stelling in de titel van dit artikel allerminst eenvoudig.

Het definiëren van feminiene en masculiene waarden vormt het uitgangspunt van waaruit in dit essay naar de effectiviteit van feminien en masculien leiderschap, in veranderende tijden, gekeken wordt.

In de sterk veranderende, onder crises lijdende, maatschappij waarin we leven lijkt de roep om feminien leiderschap groter dan ooit.

Hierbij afgaande op de kwaliteiten die nodig zijn om de huidige veranderingen het hoofd te kunnen bieden. Kwaliteiten die gebaseerd zijn op feminiene waarden. Waarmee feminien leiderschap een voorsprong heeft in effectiviteit op masculiniteit.

De, niet specifiek geslachtsgebonden, nieuwe paradigma’s over leiderschap in crisis zijn uitgesproken feminien. Empowerment, samenwerking, diversiteit, ethiek en bescheidenheid spelen hier een heel belangrijke rol.

Lees hier het essay