Gepubliceerd op
maandag 28 maart 2022Mannenemancipatie?

Emancipator werkt aan het veranderen van de maatschappelijke normen voor mannen en mannelijkheid. Want om gendergelijkheid te bereiken moeten ook mannen veranderen. Mannenemancipatie gaat over de bijdrage van mannen aan de emancipatie van vrouwen en lhbtqia personen en over de bevrijding van mannen uit traditionele mannelijkheden. Kort gezegd: feminisme heeft mannen nodig voor een betere wereld, en mannen hebben feminisme nodig voor een beter leven.

Mannenemancipatie is met een andere blik kijken naar de rol van mannen en mannelijkheid, en hoe zij kunnen bijdragen aan én profiteren van meer gendergelijkheid. Traditionele mannelijkheidsnormen veroorzaken problemen voor mannen zelf en voor anderen en de wereld. Allerlei persoonlijke en maatschappelijke problemen zijn te herleiden tot strikte ideeën over wat het betekent om een man te zijn, van de verdeling van arbeid en zorg, vaderschap, opvoeding en relaties, tot seksualiteit, geweld, diversiteit en lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Emancipator werkt aan mannenemancipatie rond verschillende thema’s: geweld & veiligheid, arbeid & zorg, gender & diversiteit, en relaties & seksualiteit.

Lees meer.