Sjoen Dingskes

Kledingbank Limburg en SharePower hebben twee zaken opgemerkt:

-  Een grote groep vrouwen valt tussen wal en schip, waardoor zij de stap naar de arbeidsmarkt, of überhaupt alleen al uit het isolement, niet (kunnen) maken. 

-  Kledingbank Limburg heeft enorm grote hoeveelheid kleding (stof) over dat ongebruikt blijft. 

Hiervoor hebben wij de handen ineengeslagen en zijn wij aan het kijken of wij door heel Limburg in verschillende gemeentes naaiateliers kunnen opzetten. Dit alles met als label Sjoen dingskes. Circulair, lokaal en sociaal verantwoord gaan wij aan de slag om mooie èn bruikbare producten te maken en om verschillende vrouwen in Limburg een trede op de participatieladder te laten zetten.

Binnenkort meer informatie.