Gepubliceerd op
woensdag 31 augustus 2022#opmaattraject #gezondheid #zelfredzaam #taboes #vooroordelen #eenzaamheid #vrijwilligerswerk #betaaldwerk #positievegezondheid #socialecohesie #zingeving #toekomstperspectief #duurzamezelfredzaam #duurzaaminzetbaar #bewezensuccesvol

#armoede #financiën #gezondheid #mentaal #zelfredzaamheid #arbeidsmarkt #financiën #werk

Project aan tafel met Krachtige Vrouwen Munstergeleen.

Wat gaan we doen?
In 8 bijeenkomsten maken de deelnemende dames een stap in hun ontwikkeling. Ze leren elkaar kennen, ontdekken elkaars kwaliteiten en er ontstaan duurzame verbindingen tussen de dames onderling. Ze versterken hun eigen kracht en regie. Gericht op duurzame inzetbaarheid en samenredzaamheid.

Er ontstaat een sociale cohesie ongeacht opleiding, leeftijd of afkomst en veerkracht waarin samenredzaamheid en zelfregie centraal staat.  Vraag en aanbod worden op deze manier laagdrempelig verbonden. 
De huisartsen praktijk ‘Hartje Dorp’ werkt reeds succesvol vanuit het gedachtengoed Positieve Gezondheid. We spelen in op de behoefte en uitdagingen uit de praktijk die hieruit voortvloeien en geven in co-creatie het project vorm.

Na deze 8 bijeenkomsten organiseren we terugkomsessies waarbij we informeren, adviseren en motiveren om uitdagingen te bespreken; waar loop je tegen aan, waar heb je nog ondersteuning bij nodig en waarbij kun jij een ander helpen?

Door dit project zijn de vrouwen in staat het verschil te maken in hun groei op sociaal en maatschappelijk gebied, voor zichzelf, maar ook voor anderen.

Samen werken we aan een stap hoger op de participatieladder.

Aanmelden: info.mvanheesch@gmail.com of info@lucid-consultancy.nl