Gepubliceerd op
maandag 25 januari 2021Robert Housmans: Ik wil de wereld beter achterlaten

Strijden voor een betere wereld, dat zat er al van jongs af aan in bij Robert Housmans (1974). Hij ging daarom het leger in om een bijdrage te leveren aan vrede en veiligheid en daarmee dus die betere wereld.
Een ongeval en een (lange) revalidatieperiode dwongen hem een andere beroepsrichting te kiezen en dat werd – naast een eigen bedrijf – de politiek. Nu is hij gedeputeerde bij de Provincie Limburg. Lees meer over de vader, stiefvader, echtgenoot, bestuurder, harde werker, pragmaat…

Betere wereld voor alle kinderen

“Ongeveer 20 jaar zit ik nu in de politiek. Eerst bij de VVD. Later heb ik de overstap gemaakt naar de PVV. Mijn drijfveer is dat ik de wereld beter wil achterlaten voor mijn kinderen dan dat ik hem zelf heb aangetroffen. Ik gun ze en daarmee álle kinderen in Limburg betere kansen dan ik had. Ikzelf heb de kansen die ik kreeg met beide handen aangegrepen. En natuurlijk heb ik dat niet alleen gedaan. Er zijn veel mensen op mijn carrièrepad die me geholpen hebben. Intrinsiek gemotiveerd zijn om verder en hoger te komen is natuurlijk wel een voorwaarde. Maar je hebt wel mensen nodig die in je geloven. En die had ik gelukkig.” Robert Housmans groeide door van een plek op de kieslijst bij de VVD, via gemeenteraadslid en burgercommissielid, lid van de Provinciale Staten, fractievoorzitter naar nu dus gedeputeerde. En dit laatste al vanaf 28 juni 2019. Zijn takenpakket is omvangrijk met als grootste pijlers: Sociale Agenda, Zorg en Veiligheid.

Als we het dan over veiligheid hebben... Hoe ervaart u (gender)gelijkwaardigheid in Limburg?

“Als je kijkt hoe wij met elkaar omgaan dan is respect en gelijkwaardigheid voor ons als Provincie Limburg wel de fundering voor een veilig en sociaal Limburg. Ook binnen de normen en waarden die wij hebben en hanteren als Limburgse maatschappij hebben gelijkwaardigheid en respect een heel groot aandeel. Mijn persoonlijke mening is ook dat voor intimidatie – in de breedste zin van het woord – geen ruimte is. In ons programma hebben we afgesproken dat we in Limburg staan voor een inclusieve, open samenleving waarin dus iedereen die zich gedraagt naar onze wetten, regels, waarden en normen op een gelijkwaardige manier wordt behandeld. Iedereen krijgt dus dezelfde kansen en het is aan henzelf wat ze ermee doen. Iedereen is gelijkwaardig of je nu een andere levens- of geloofsovertuiging, politieke gezindheid, geaardheid, afkomst of sekse- of genderoriëntatie hebt. Het gaat om gedrag. Dat is wat telt. In Limburg wordt hier over het algemeen op deze manier naar gekeken. En ik durf wel te stellen dat er op veel plaatsen die gelijkwaardigheid is. Op plekken waar het niet zo is, proberen we dat te verbeteren. Daarvoor hebben we bijvoorbeeld een diversiteitscharter ondertekend. Van hieruit schenken we aandacht aan onderwerpen als: een bredere arbeidsmarktpositionering, het optimaliseren van de werving en selectie, het in balans brengen van het aantal mannen en vrouwen in hoger ingeschaalde functies en aan de duurzame inzetbaarheid van alle generaties.”


Welke boodschap zou u hierover aan de Limburgers willen meegeven om die (gender)gelijkwaardigheid te bewerkstelligen?

“Ga altijd uit van onze Limburgse waarden, normen, wetten en regels. Gebeurt er iets, vraag je dan altijd af of het gedrag van betrokkene past binnen die kaders. Is dat niet zo? Deel die signalen, maak het bespreekbaar en vraag eventueel om hulp. Je staat niet alleen. Iedere vorm van intimidatie, cultureel of huiselijk geweld, mishandeling, discriminatie, gedwongen prostitutie, respectloos behandelen van mensen, daarvoor is absoluut geen ruimte. En gééf die ruimte ook niet. Leefbaarheid en veiligheid zijn kernwaarden die ervoor moeten zorgen dat iedereen dezelfde kansen krijgt. Daar is onze samenleving bij gebaat. Dat maakt ons sterker.”


Hoe kunnen vrouwen zich economisch zelfredzaam maken?

“Er zijn behoorlijk veel vrouwen die zich economisch niet zelfredzamer hoeven te maken, die verdienen al hetzelfde of meer dan hun partner. Maar er zijn zeker nog vrouwen, maar ook mannen, die afhankelijk zijn. Het is voor een alleenstaande moeder of vader bijvoorbeeld heel moeilijk om een inkomen te generen, terwijl je ook nog de zorg hebt voor minderjarige kinderen. Het is aan de lokale overheid om het eenoudergezin te ondersteunen en faciliteren. Bij de Provincie zijn we bijvoorbeeld bezig met het project Gezonde Basisschool van de Toekomst, waarbij je een verlengde schooldag hebt en de kinderen dus langer op school zitten. Dat geeft voordelen voor de kinderen, maar ook voor de ouders. Zo kan een alleenstaande makkelijker meer uren werken. En natuurlijk is het ook handig voor gezinnen met twee werkenden.

Ook zijn er nog steeds vrouwen die door taalachterstand of culturele verschillen onvoldoende zelfredzaam zijn. Het is van belang dat zij de taal leren en mondiger worden en dat ze de weg weten in de maatschappij, zodat ze zich zelfstandig kunnen profileren en manifesteren. En je hebt een (andere) groep kwetsbaren die wordt uitgebuit, denk aan illegale of gedwongen prostitutie, mensenhandel of illegale internationale arbeiders. Het is zaak dat deze mensen zo snel mogelijk uit dit milieu gehaald en opgevangen worden, zodat zij ook kansen krijgen om zich te ontplooien binnen de maatschappij. En daardoor hun gevoel van eigenwaarde terug vinden en daadwerkelijk meetellen.”


Waar staan we met gendergelijkwaardigheid over 5 jaar?

“Ik hoop dat we over 5 jaar overal kunnen stellen dat er bij sollicitatieprocedures altijd de juiste persoon op de juiste plek komt. Dat er puur gekeken wordt naar de beste match van kwaliteiten en vaardigheden. Bij de politie en de bestuurders in de provincie zie je al dat er veel vrouwen aan het roer staan. Kijk alleen maar naar hoeveel vrouwelijke burgemeesters we hebben. Heb je meer kennis en kunde in huis dan de ander? Dan is het duidelijk wie de functie krijgt. Geen discussie.”


Hoe kijkt u als privépersoon tegen gendergelijkwaardigheid?

“Ik heb me altijd ingezet – ook persoonlijk – voor een betere wereld en daarin hoort gewoon gelijkwaardigheid. Ik kijk altijd naar gedrag en dat bepaalt voor mij hoe ik met je omga. Mensen die mij met respect behandelen, behandel ik ook met respect. Dat vind ik belangrijk. Ik ben stiefvader van twee meiden van 15 en 13 jaar. Ik gun hen alle kansen van de wereld. Maar mijn zoon van 7 gun ik dezelfde kansen. Ik maak hier geen verschil in. En dat doe ik in de maatschappij ook niet. Zo horen we met elkaar om te gaan.” 


Wilt u de Limburgers nog iets meegeven?

“Zeker. Beoordeel mensen alleen op hun gedrag en niet op uiterlijk, geslacht, ras, geloof of geaardheid. Mensen die zich in Limburg gedragen volgens onze wetten, regels, waarden en normen zijn allemaal gelijkwaardig en zijn allemaal Limburger. Let een beetje op elkaar, help elkaar, doe af en toe een stapje extra. Kijk om naar de kwetsbaren in onze samenleving, maar ben ook alert op signalen voor (kinder)mishandeling of misbruik, want onze signaalfunctie is een stuk minder geworden door alle instellingen die dicht zijn en door alles wat op afstand of digitaal gaat. We missen nu een stuk sociaal gedrag in ons leven en daarom is het des te belangrijker om met elkaar op te letten. Zie je dingen die gelijkwaardigheid hoe dan ook in de weg zitten, meld ze bij je gemeente, Meldpunt Discriminatie of de politie. Ben niet bang, je staat niet alleen!”

Geschreven door Sylvia Beugelsdijk