Gepubliceerd op
maandag 6 november 2023Samen sterk voor bewustwording

Ze was al jaren ambassadeur en sinds kort vervult Marianne Smitsmans ook de rol van voorzitter bij SharePower. Dit doet ze naast haar functie als wethouder voor sociaal domein, gezondheid & diversiteit bij Gemeente Roermond. “Ja, ik dacht: wat kan ik nog doen in mijn vrije tijd?!”, zegt ze lachend. “De positie van vrouwen spreekt me gewoon heel erg aan. Ik loop zelf al tegen zoveel dingen aan waarvan ik denk: hoe bestaat het nog? Er is zoveel ongelijkheid, daar moeten we aan werken.”  

Financieel zelfstandig
Een relevant thema is de economische zelfstandigheid van vrouwen. “Het is belangrijk dat vrouwen zich bewust worden van hun financiële positie”, zegt Marianne. Ze wijst op de valkuilen van traditionele rollenpatronen, waarbij vrouwen deeltijd gaan werken terwijl mannen carrière maken. Hierdoor worden vrouwen vaak financieel benadeeld. Vooral in het geval van een scheiding. “Kijk niet alleen naar het nu, maar ook naar de toekomst," benadrukt Marianne. “Kijk bijvoorbeeld ook eens hoe je pensioen geregeld is. Stel je partner valt onverhoopt weg, hoe ziet het er dan voor je uit?”  

(On)gelijkheid in loon
Het is op veel plekken nog steeds zo dat vrouwen minder verdienen dan mannen. Dit loonverschil heeft ook gevolgen voor de pensioenopbouw. En heeft invloed op de kinderen. Marianne heeft persoonlijke ervaring met deze ongelijke beloning. “Ik heb ooit meegemaakt dat een collega in dezelfde functie veel meer verdiende. Terwijl hij veel later in dienst gekomen was en een stuk jonger was. Dat was een slag in mijn gezicht. Ik ben toen naar mijn directeur gestapt. Binnen 5 minuten tijd was geregeld dat ik hetzelfde salaris kreeg. Inclusief een terugwerkende vergoeding.” Ze onderstreept dan ook het belang van het openlijk bespreken van salarissen en het actief aangaan van gesprekken met werkgevers hierover. Niet dat dit altijd helpt, maar niets doen is zeker geen optie.  

Vrouwelijke input
“Ik pleit ook voor meer vrouwen in de politiek”, vervolgt Marianne. “Zij kunnen dit soort thema’s veel beter aan de kaak stellen dan mannen. Het is zo’n vanzelfsprekendheid in onze cultuur dat de zorgtaken voor de vrouw zijn. Bij een uitlopende vergadering hoorde ik een vrouwelijke collega zeggen: ‘Ik moet naar huis. Eten koken. En de kinderen verzorgen.’ Haar man zou in dezelfde situatie gebeld hebben met de mededeling: schat, ik kom een uur later. Tja, als we het hebben over gelijkwaardigheid dan moeten ook dit soort zaken gelijkwaardiger worden.”  

Bewustwording en weerbaarheid
Andere thema’s waar nog veel te winnen valt zijn huiselijk geweld tegenover vrouwen en medisch onderzoek. Bij dat laatste valt op dat alle testen vooral op mannen uitgevoerd worden. Dit gebrek aan geslachtsspecifiek onderzoek heeft gevolgen voor de herkenning en juiste behandeling van bepaalde aandoeningen bij vrouwen. Denk aan een hartinfarct waarbij vrouwen andere signalen krijgen dan mannen. “Gelukkig zijn er steeds meer artsen die zich hard maken voor meer onderzoek bij vrouwen. Maar het kan nog beter”, concludeert Marianne. “SharePower confronteert vrouwen op een vriendelijke manier. Zo werken we aan meer bewustwording en weerbaarheid.”    

Samen sterker
Marianne hoopt dat vrouwenorganisaties onderling elkaar nog beter weten te vinden. Hoewel er de laatste jaren al vooruitgang is geboekt, is er ruimte voor verdere verbetering. “Want samen kunnen we ons nóg krachtiger inzetten voor bewustwording en gelijkheid”, besluit ze.