Project Krachtige Vrouwen, het versterken van welzijn en welbevinden van vrouwen

We willen graag investeren in deze doelgroep om zo welzijn en welbevinden voor de dames te bevorderen. De betrokkenheid bij de maatschappij zal groter worden, de verbinding tussen de deelnemers zal groeien evenals de relatie met de maatschappelijke partners en de gemeente. Met het motto ´Krachtige vrouwen´ zal ernaar worden gestreefd om vanuit de positieve gezondheid vrouwen in de samenleving positief gezonder en vitaler te maken.

Krachtige Vrouwen is een bijzonder samenwerkingsproject tussen Stichting FAM! en maatschappelijke partners in de gemeente Sittard-Geleen, uitgevoerd door Monique van Heesch-Webers en Monique van Erve-Schölgens, beiden ervaringsdeskundigen op het gebied van projectmatig werken vanuit positieve gezondheid.
Het doel is het versterken van welzijn en welbevinden van vrouwen woonachtig in de gemeente Sittard/Geleen tussen de 20 - 60 jaar.

Vrouwen ondervinden door meerdere rollen in hun dagelijks leven (vrouw, moeder, dochter, mantelzorger, werknemer, ZZP’er) én vaak nog ongelijke verdeling van huishoudelijke taken, meer obstakels op hun pad. Daarnaast kan ook financiële afhankelijkheid een belemmering zijn. Bovenstaande factoren hebben invloed op het welzijn, persoonlijke ontwikkeling en de positie in de maatschappij (maatschappelijk, politiek, sociaal en economisch) van de vrouw.

Door deel te nemen aan dit project ontstaat bewustwording bij deelnemende dames. Zij kunnen uitdagingen benoemen die zij ervaren in hun dagelijks leven en gaan in kleine groepjes aan de slag, middels op maat empowerment. Hierbij is een duurzame oplossing het einddoel om welzijn en welbevinden te bevorderen. Het gespreksmodel van positieve gezondheid is de rode draad in dit project om positieve stappen te bewerkstelligen bij de deelnemers.

Gedurende het project zal een groep vrouwelijke inwoners van de Gemeente Sittard-Geleen, acht weken werken aan hun eigen welzijn en welbevinden op de zes dimensies van het gespreksmodel van positieve gezondheid van Machteld Huber. Deze zes dimensies gaan over lichaamsfunctie, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal maatschappelijk participeren en dagelijks functioneren. Ze vormen het kader van de thema’s voor de bijeenkomsten.

Parallel aan de bijeenkomsten zal een persoonlijke coachlijn voor de deelnemers lopen waarbij ze in drie sessies:
1 Hun persoonlijk vertrekpunt vaststellen a.d.h.v. het spindiagram van positieve gezondheid
2 Tussentijdse evalueren. Hoe gaat het met de voornemens?
3 Eindevaluatie waarin de nadruk op het aspect hoe deelneemster in haar kracht is gekomen en wat dat voor haar betekent.

#empowerment #positievegezondheid #zelfregie #welbevinden