20
OKT
14:00u - 17:00u
Heerlen
Gepubliceerd op
vrijdag 9 september 2022#kennis #AI #data #ICT #IT #KI #kunstmatige-intelligentie #science #wetenschap

AI en de maatschappelijke impact, een verkenning van een complex systeem

Een niet technisch congres.

De ontwikkelingen op het gebied van AI gaan snel. Deze ontwikkelingen dwingen ons om goed na te denken over de gevolgen van AI. Welk effect heeft het gebruik van AI op onze de maatschappij? AI (of ‘slimme algoritmen’) wordt al ingezet in de industriële omgevingen, maar het wordt pas echt spannend als AI zich gaat mengen in het dagelijks leven.

Binnen ons dagelijks leven gaan ook juridische en ethische kwesties een sterke rol spelen. Vooralsnog bouwen wij, mensen, zelf die AI’s, en daarmee lopen we het risico dat onze eigen voorkeuren onbewust in die AI’s terechtkomen. Of AI’s leren patronen ontdekken in deels onvolledige data waardoor een vertekende werkelijkheid ontstaat. Zonder de achtergronden is het risico groot dat dit gaat leiden tot ongewenste uitkomsten.

Keynote speakers
Pieter Custers, directeur Brightlands en Chantal Schinkels, auteur van o.a. ITGirl.

Workshops
1. AI-kansengelijkheid, vloek of zegen. Botst AI met onze ethische waarden en normen? We gaan het verkennen.
Workshopleiders: Mark Trimpe Program Lead Digitalisation VISTA en Ron Jacobs Leadership of the underground, Gangster-Philosopher en Publicist.
In deze workshop gaan we a.d.h.v. een technologisch vraagstuk met elkaar een ethische verkenning doorlopen waarin we met elkaar een waardenkader opstellen. Vanuit deze bril te kijken naar AI als systeemtechnologie en de impact op de mens in het algemeen, en vrouwen in het bijzonder. Wat betekent dit voor ons, hoe gaan we met deze verkenning om en wat betekent dit voor ons menszijn? Een verkenning vanuit publieke waarden.

Wie is de mens en wie wilt die zijn?
Wat is de rol van technologie in het algemeen en ai in het bijzonder?
Welke waarden die bij de mens horen worden door ai versterkt of geschaad?
Hoe gaan we met deze verkenning om?
Hoe gaan we als mens met deze technologie in om?

2. AI, fundamental human rights and the problem of control. Doen die AI’s wel wat wij willen, of wat goed voor ons is? En wie bepaalt dat? Hoe houden wij steeds slimmer wordende AI’s onder controle?
Workshopleiders: Roger Bemelmans (lector Applied AI), Kay Schröder (lector Data Visualisatie), Nurhan Abujidi (lector Smart Urban Redesign, betrokken bij ELSA-lab rondom ethiek en sociale impact van AI).

3. Immersieve technologie, een zegen? Bij een immersieve technologie worden alle zintuigen aangesproken, zoals bij Virtual reality (VR) of Augmented reality(AR). Je komt het al op veel plaatsen tegen. Hoe moeten wij bijvoorbeeld om gaan met gezichtsherkenning, of technieken die in de sport gebruikt worden?
Workshopleider: Ronald Klemke Prof. Dr. Chair of Technology Enhanced Learning and Innovation Faculty of Educational Sciences, Open University of the Netherlands.

Deze workshop is in het Engels.
* AI-based Immersive Multimodal Technologies for Education.
Immersive technologies, such as those used for virtual and augmented reality, allow to create virtual  environments in which users are fully immersed into interactive spaces. 
Combined with methods of multimodal interaction, these immersive environments allow for simulating natural ways of communication and interaction of human beings and software systems. 
Especially in fields, where interaction with real environments would be too expensive (such as learning with industry scale robots), too dangerous (such as certain experiments in chemistry), or simply not possible (such as traveling through time or space), immersive technologies can enable learning and training that would otherwise simply not be possible.
This workshop generally introduces AI-based immersive technologies and the principles of multimodal interaction. Along several examples from past and ongoing research and development projects, participants get to know the possibilities and benefits of immersive multimodal technologies for education and beyond.

Datum:            
20 oktober 2022
Tijd:                 
Ontvangst vanaf 13.30 uur. 
Aanvang 14.00 uur- 17.00 uur  
Adres:             
Vista College, Valkenburgerweg 148, Heerlen. Er is weinig parkeergelegenheid, reizen met het openbaar vervoer is aanbevolen.
Kosten:            
Gratis, maar aanmelding verplicht (let op, er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar)
Aanmelden:
Klik hier

SharePower organiseert deze bijeenkomst i.s.m. Vista College, Zuyd Hoge School en de Open Universiteit.