Aandacht voor Girlsday, belangrijker dan ooit!

Girlsday is een jaarlijkse evenement in Nederland waarbij meisjes van 10 tot 15 jaar worden uitgenodigd om kennis te maken met technische en bètawetenschappelijke beroepen. Het doel van Girlsday is om meisjes te laten zien dat er veel mogelijkheden zijn in de technische sector en om hun interesse en enthousiasme voor deze beroepen te vergroten.

In de huidige tijd is Girlsday belangrijker dan ooit. De technische sector is een van de snelst groeiende sectoren en biedt tal van carrièremogelijkheden. Het is belangrijk om meisjes te stimuleren om deze carrièremogelijkheden te verkennen en hen te helpen bij het ontwikkelen van de vaardigheden die nodig zijn voor de technische sector.

Bovendien is er momenteel een tekort aan werknemers in de technische sector. Door meisjes te betrekken en hen te stimuleren om te kiezen voor technische en bètawetenschappelijke beroepen, kan dit helpen om het tekort aan arbeidskrachten in deze sector te verminderen en bij te dragen aan een gezonde en groeiende economie.

Girlsday ook bijdragen aan het doorbreken van genderstereotypen en het bevorderen van gendergelijkheid op de werkplek. Door meisjes te laten zien dat ze net zoveel kans hebben op een carrière in de technische sector als jongens, kunnen we bijdragen aan een meer inclusieve en diverse arbeidsmarkt.

Het tekort aan personeel in techniek en ICT kan de energietransitie, digitalisering en verduurzaming remmen en de concurrentiepositie van Nederland verslechteren.
Er zijn echter verschillende redenen waarom er relatief weinig vrouwen zijn in technische beroepen. Hier enkele veel voorkomende redenen:

- Sociale normen en stereotypen: In veel samenlevingen worden vrouwen niet gezien als geschikt voor technische beroepen en worden ze gestimuleerd om te kiezen voor traditionele "vrouwelijke" beroepen zoals onderwijs en gezondheidszorg.

- Gebrek aan rolmodellen: Vanwege het lage aantal vrouwen in technische beroepen, kunnen meisjes en vrouwen moeite hebben om zichzelf voor te stellen in deze rollen en hebben ze weinig vrouwelijke rolmodellen om zich aan te spiegelen.

- Discriminatie en vooroordelen: Vrouwen kunnen te maken krijgen met vooroordelen en discriminatie op de werkplek vanwege hun geslacht. Dit kan leiden tot minder kansen en minder steun bij het nastreven van technische carrières.

- Gebrek aan aanmoediging: Meisjes en vrouwen worden vaak niet aangemoedigd om te kiezen voor technische beroepen en missen soms de ondersteuning en opleiding die nodig is om deze carrière te kunnen volgen.

- Werkomgeving: Sommige vrouwen kunnen terughoudend zijn om te kiezen voor technische beroepen vanwege de reputatie van de werkomgeving als mannelijk en vijandig.

Er zijn veel initiatieven en programma's die zijn opgezet om vrouwen aan te moedigen om te kiezen voor technische beroepen en deze barrières te doorbreken. Het is belangrijk om meisjes en vrouwen te blijven aanmoedigen en te ondersteunen bij het nastreven van technische carrières. Dit zal leiden tot meer diversiteit op de werkplek en een breder scala aan perspectieven en ideeën.


Helaas zijn er nog steeds veel vrouwen die besluiten om de technische sector te verlaten. Hier zijn enkele redenen waarom dit kan gebeuren:

- Gebrek aan ondersteuning: Vrouwen hebben soms het gevoel dat ze niet genoeg ondersteuning krijgen van hun werkgevers en collega's. Dit kan variëren van onvoldoende training en ontwikkelingsmogelijkheden tot het niet hebben van voldoende mentorschap en coaching.

- Cultuur van de werkplek: In sommige gevallen kan de cultuur van de werkplek een negatieve invloed hebben op vrouwen. Dit kan leiden tot discriminatie, seksuele intimidatie en andere vormen van ongepast gedrag.

- Geen zichtbare kansen: Vrouwen kunnen het gevoel hebben dat er geen zichtbare kansen voor hen zijn om door te groeien in hun carrière. Dit kan komen door gebrek aan transparantie in het promotieproces of door een gebrek aan zichtbare vrouwelijke rolmodellen.

- Gebrek aan flexibiliteit: Vrouwen hebben vaak de verantwoordelijkheid voor de zorg voor kinderen en andere familieleden. Als er geen flexibele werkopties beschikbaar zijn, kan dit moeilijk zijn om te combineren met een baan in de technische sector.

- Work-life balance: Vrouwen kunnen het gevoel hebben dat ze moeite hebben om een ​​gezonde balans tussen werk en privéleven te behouden. De technische sector is vaak veeleisend en kan lange werktijden vereisen, wat voor sommige vrouwen moeilijk kan zijn om te combineren met andere verantwoordelijkheden.

Tekorten op de arbeidsmarkt
Het is belangrijk dat werkgevers stappen ondernemen om deze problemen aan te pakken en een inclusieve, ondersteunende werkplek te creëren waar vrouwen kunnen gedijen en groeien in hun carrière. Dit kan onder meer omvatten het bieden van flexibele werkopties, mentoring en coachingprogramma's, en het bevorderen van diversiteit en inclusie op de wervloer.