Gepubliceerd op
donderdag 16 november 2023Pascale Plusquin - Partij voor de Dieren

Naam: Pascale Plusquin 
Woonplaats: Meerssen
Leeftijd: 49
Partij: Partij voor de Dieren
Plek op de lijst: 9

Wat zou jij in de Tweede Kamer willen bereiken? 

Een einde maken aan de intensieve veehouderij. 600 miljoen dieren komen jaarlijks na een kort maar ellendig leven aan hun einde in Nederland. De veehouderij neemt bijna de helft van ons landoppervlakte in beslag, driekwart verdwijnt naar het buitenland en de enorme berg mest blijft hier. De veehouderij zorgt voor een stagnatie van de woningbouw, slechte bodem-, lucht- en waterkwaliteit en een hoog risico op zoönosen. Als politica en als moeder wil ik een gezonde leefomgeving voor toekomstige generaties. 

Waar ga jij je ten aanzien van gendergelijkwaardigheid voor inzetten?  

De Partij voor de Dieren heeft een diverse lijst met meer vrouwen dan mannen. Ik zet me in voor LHBTI rechten, kinderen in armoede en gelijke beloning voor mannen en vrouwen. Ik vind het belangrijk dat er meer vrouwen politiek actief worden. 

Stem op mij, want…. 

Ik strijd voor een systeemverandering. Het belang van de zwaksten in plaats van het recht van de sterksten. Het doorbreken van oude machtsstructuren voor een rechtvaardige en groene samenleving vraagt om moedige politiek. De strijd die ik voer in Limburg voor een betere wereld wil ik voortzetten in Den Haag.