Gepubliceerd op
donderdag 19 mei 2022Vraag je af voor wie doe ik het en welke mensen heb ik hier voor nodig?

#charter #diversiteit

Symposium Diversiteit op de werkvloer

Een interactief symposium met experts, ervaringsdeskundigen en bedrijven. Over concrete voorbeelden met betrekking tot diversiteit en inclusie. Met aandacht voor de knelpunten en de best practices. Hierbij dient de belangrijke vraag te worden gesteld; 'hoe vertegenwoordigen we alle Limburgers?'
In Limburg is slechts 1 op de 4 mensen in schaal 13 of hoger een vrouw.
In schaal 8 of lager zijn vrouwen juist oververtegenwoordigd. Hoe kunnen we hier samen een verandering in brengen?


#diversiteit #gelijkekansen #inclusie #netwerkdiversiteit