Gepubliceerd op
maandag 11 april 2022#AI #data #ICT #IT #KI #kunstmatige-intelligentie #science

Vooraankondiging: De kunst van een (A)ndere (I)nsteek.

AI en de impact in onderwijs en maatschappij.

Wat kunstmatige intelligentie precies inhoud is voor een hoop mensen onbekend. Echter, kunstmatige  intelligentie is de toekomst en maakt nu al deel uit van alledaagse en belangrijke zaken in de  maatschappij. Iedereen, zij het vaak onbewust, heeft er mee van doen. Kunstmatige intelligentie versterkt  echter gender ongelijkheid. In samenwerking met het Vista college, de Open Universiteit en Hogeschool  Zuyd organiseren wij daarom deze conferentie om zo bewustzijn te creëren op de voordelen, maar ook op de nadelen en de gevolgen van kunstmatige intelligentie. 

Voorlopig programma:

10:00 inloop  
10:30 opening en keynote speaker
11:30 workshopronde 1
13:00 lunch
14:00 workshopronde 2
15:30 pauze
15:45 terugkoppeling en afsluiting
16:30 netwerkborrel

I.s.m. het Vista college, de Open Universiteit, Zuyd Hoge School en Brightlands.