Gepubliceerd op
dinsdag 17 januari 2023#geweld #veiligheid

Expert Webinar Gendersensitiviteit & Aanpak ‘Stop Geweld tegen Vrouwen & Meisjes’

De landelijke koepel Nederlandse Vrouwen Raad werkt samen met de European Women’s Lobby en de Raad van Europa aan het bestrijden van ‘alle vormen van geweld tegen vrouwen‘ door zich in te zetten voor de implementatie en naleving van de Istanbul Conventie, een belangrijk mensenrechtenverdrag om alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes te stoppen en te voorkomen.

De coördinatie ‘geweld tegen vrouwen & meisjes’ is versnipperd over de ministeries: VWS, OCW, VenJ, SZW, en deels bij Binnenlandse Zaken waardoor degenen die slachtoffer zijn van (vormen van) geweld dikwijls tussen wal en schip eindigen en niet hulp krijgen die ze verdienen.

Het landelijk programma ‘geweld hoort nergens thuis’ dat dit geweld bestreed, is opgevolgd door ‘Toekomstscenario kind en gezinsbescherming’ .

In de webinar op 23 februari 2023 wordt stilgestaan bij de Toekomstscenario.

Met experts als:  Nelleke Westerveld, seniorprojectleider Sociale Veiligheid bij Movisie, Eva Scholte voorzitter bestuur Valente; Aleid van den Brink,  voormalig bestuurder van Blijf Groep, lid van de GREVIO-expertgroep voor het monitoren van de implementatie van de Istanbul Conventie bij de Raad van Europa.

Hoe kijken deze experts tegen de Toekomstscenario aan vanuit een gender sensitieve blik? En wat betekent het voor  vrouwen en meisjes die te maken hebben met vormen van (huiselijk-)  geweld?  En welke uitdagingen zijn er?

>>klik hier voor meer informatie