Gepubliceerd op
donderdag 17 februari 2022#feminicide #geweld #huiselijk geweld #veiligheid

In Nederland wordt elke 10 dagen een vrouw vermoord.

Teken jij ook de petitie?

UN Women is de organisatie van de Verenigde Naties voor vrouwenrechten en gendergelijkheid. Het voert projecten uit in meer dan 90 landen en zet diplomatieke druk op regeringen om discriminerende wetten en beleid te veranderen.
Er is nog geen wet tegen femicide in Nederland. Bij femicide is er vaak sprake van veelvuldig (ex)partnergeweld voorafgaand aan de moord. Elk leven van iemand die wordt vermoord is er één te veel. Alleen nu wordt er door de wet onderscheid gemaakt in de strafmaat van verschillende moorden. Waar de langste en maximale straf dat iemand in Nederland kan krijgen 30 jaar is voor moord, is de maximale straf voor de moord op iemand waarbij al sprake was van (zware) mishandeling slechts 15 jaar.


Hierdoor worden veel daders van moord dat gebeurt door (ex)partnergeweld berecht tot een veel minder lange straf. Zo komt niet de noodzaak naar voren in het aanpakken van dit geweld en de preventie hiervan. Het femicideprobleem in Nederland wordt daardoor nooit opgelost. Teken daarom de petitie ‘Stop femicide!’ via https://actie.degoedezaak.org/petitions/stop-femicide...


[ID] Een quote van Marije Cornelissen, van de UN Women, waar op een oranje achtergrond in witte letters de volgende quote te lezen is: “In veel landen kun je voor je overlevingskansen beter een soldaat in de frontlinies zijn dan een vrouw met een partner. En dat is geen ver van mijn bed show; ook in Nederland wordt elke 10 dagen een vrouw vermoord door femicide. Dat moet stoppen.”

Klik hier voor meer informatie.