Gepubliceerd op
Tuesday 7 March 2023#politiek #provinciale-staten #stemmen #verkiezingen

Francis van der Mooren

Ik ben Francis van der Mooren. Namens de ChristenUnie mag ik opnieuw lijsttrekker zijn voor de provinciale statenverkiezingen in Limburg. Een provincie waar ik niet geboren ben, maar wel al sinds 2006 met heel veel plezier woon en me thuis voel. 

Als ChristenUnie hebben we voor deze verkiezingen gekozen voor het thema Ruimte voor Elkaar. Voor mij geeft dat precies weer waar het om gaat. Zoeken naar verbinding en samen met de ander gaan voor het goede. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn, maar wel de bereidheid hebben om naar de ander te luisteren en te kijken of je er samen uitkomt. Ik vind het daarbij belangrijk om keuzes te maken op basis van argumenten en altijd met oog voor degene of datgene waar het om gaat.