Gepubliceerd op
maandag 21 februari 2022#rolmodel #rolmodellen

We hadden dit tien jaar eerder moeten doen

Senioren een mooi(er) leven geven. Thuis in hun eigen omgeving. Dat is wat Marie-Rose Vandenbergh en haar man Dries Sonneveld doen in Zuid-Limburg met Home Instead Thuisservice, een internationale franchiseorganisatie met 43 vestigingen in Nederland. Marie-Rose werd met haar neus op de feiten gedrukt toen haar moeder én schoonmoeder bijna tegelijkertijd hulpbehoevend werden. “Het was een hele zoektocht om de juiste zorg te vinden. En wat we vonden was nogal eens beneden de maat. We wilden natuurlijk wel dat onze moeders in goede handen waren”, vertelt de zestigjarige Limburgse. Met Home Instead maken ze nu zelf sinds een jaar het verschil voor Zuid-Limburgse senioren.

Geschreven door Sylvia Beugelsdijk

Met een gerust hart
“Als je moeder hulpbehoevend wordt, merk je pas dat de juiste zorg vinden nog niet zo makkelijk is. Er moest iets gebeuren, want ik wilde ook mijn vader ontlasten. Als je 24 uur per dag met iemand met dementie optrekt, dan is dat heel pittig. Hij had echt hulp hierbij nodig. Maar die was schraal. In onze zoektocht naar passende hulp – ook na een ziekenhuisopname van mijn moeder –  was er vaak geen plek óf zagen we het daar zelf niet zitten. We zijn op veel plaatsen geweest en er waren maar weinig organisaties waaraan ik de zorg voor mijn moeder met een gerust hart overliet. Best triest.

Dit. Is. Het.
Na weer een teleurstellend gesprek, zeiden mijn man en ik tegen elkaar: ‘We moeten eigenlijk zelf hierin iets gaan doen. Er is zo’n grote vraag naar en het is zo belangrijk.’ Dat idee sluimerde al een tijdje zonder concreet te worden. Totdat mijn man met een oud-collega van hem in contact kwam. Hij was een Home Instead begonnen ergens in het land. Na een bezoek aan zijn vestiging, stuiterden we terug naar huis. Dit. Is. Het. Geweldig. Na een halfjaar van kennismaking, gesprekken en assessments zijn we Home Instead Thuisservice in regio Zuid-Limburg gestart.

Zo goed mogelijke match
Ouder wordende mensen hebben vroeg of laat hulp nodig, maar willen meestal thuis blijven wonen. Mijn ouders hadden die vurige wens ook. Die hulp bieden wij. Tijdens een intakegesprek met de klant en eventueel een mantelzorger inventariseren we de hulpvraag. Wat is er nodig, wat is de situatie, wat is de sociale context, wat zijn de hobby’s, waar wordt de persoon blij van. We proberen een zo goed mogelijke match te maken tussen klant en CAREGiver, zoals wij onze medewerkers noemen. Door de goede klik en de vele contactmomenten, worden het vaak ‘maatjes’ voor het leven. 

Thuiszorg maar dan anders
Home Instead Thuisservice richt zich meer op welzijn dan op de zorgkant. Het gaat er bij ons om hoe je iemand nog ergens van kunt laten genieten. Wandelen. Een museumbezoek. Shoppen. Koken. Of onze CAREGivers gaan mee naar de dokter of de partner van de klant opzoeken in het ziekenhuis. Ook helpen we als het nodig is bij het wassen en aankleden. Maar dan puur als ondersteuning in dat wat de klant nog zelf kan. Niet als iemand bedlegerig is of als hij zichzelf niet (meer) kan aankleden. Wat wij doen is thuiszorg maar dan anders. 

We maken het verschil
Je kunt zoveel betekenen voor de klanten en ziet gewoon wat het met hen doet. Het zijn maar een paar uur per dag of per week, maar hierin maak je écht het verschil. Dit geeft me veel voldoening en zingeving. En niet alleen mij, maar ook de klant en onze medewerkers. Een CAREGiver van 68 jaar zei pas dat dit haar mooiste baan ooit was. Een geweldig compliment. Daar doen we het voor. Ook van de andere kant horen we goede geluiden. Sommige klanten hebben bijna geen medicatie meer nodig door de structuur die wij bieden en de aandacht die we geven. Voor een mantelzorger brengt dat enorm veel lucht. Hij kan weer gewoon partner, zoon of dochter zijn. Dat is zo mooi. Het was nog niet eerder op ons pad gekomen, maar we zeggen soms tegen elkaar: we hadden dit tien jaar eerder moeten doen.”

De mantelzorgondersteuning van Home Instead kun je inzetten als je een zorgindicatie hebt voor de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Zowel via zorg in natura (ZIN) als via een persoonsgebonden budget (PGB). In sommige gevallen ook via je aanvullende verzekering.